Khó tin loạt điều luật kỳ lạ trên thế giới

Google News

Tại Phần Lan, tiền phạt giao thông được tính theo phần trăm thu nhập của người vi phạm. Đây là một trong những điều luật kỳ quặc ở các nước trên thế giới.

  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-2
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-3
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-4
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-5
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-6
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-7
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-8
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-9
  • Kho tin loat dieu luat ky la tren the gioi-Hinh-10
An An (Theo L25)