Bất ngờ cuộc sống người đàn ông cao nhất nước Nga

Google News

Sergei Ilyin được ghi vào "Sách kỷ lục Nga" là người đàn ông cao nhất nước này. Dù chiều cao khác biệt, Sergei vẫn cố gắng sống một cuộc sống bình thường như bao người.

  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-2
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-3
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-4
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-5
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-6
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-7
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-8
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-9
  • Bat ngo cuoc song nguoi dan ong cao nhat nuoc Nga-Hinh-10
An An (Theo RB)