Pháo tự hành Koalitsiya-SV của Nga chưa sẵn sàng tham chiến

Google News

Pháo tự hành Koalitsiya-SV chưa được sản xuất theo đúng tiến độ cam kết với Bộ Quốc phòng Nga.

 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-2
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-3
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-4
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-5
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-6
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-7
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-8
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-9
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-10
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-11
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-12
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-13
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-14
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-15
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-16
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-17
 • Phao tu hanh Koalitsiya-SV cua Nga chua san sang tham chien-Hinh-18
Theo Việt Dũng/Anninhthudo.vn