Phiên chợ "Âm Dương" người mua không mặc cả, người bán không đếm tiền

Google News

Chợ Âm Dương hiện là phiên chợ độc đáo có 1 không 2 ở xứ Kinh Bắc. Chợ Âm Dương mang màu sắc huyền bí, là hình thức sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tín ngưỡng dân gian rất có ý nghĩa của người dân nơi đây.

  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
  • Phien cho
Theo Tuấn Lưu/Anh ninh Thủ đô